Ehitaja

Registreerunud: 23. september 2018
Resümee puudub
 
==Pakilised tööd==
Ehk tasuks võtta prantslaste eeskujul kasutusele mingi tähis, mis ütleks, et antud tsitaat on tõlgitud just nimelt siin Vikitsitaatides ja selle tarbeks. (Parem on panna märge tsitaadi, mitte teose ega lehe juurde, kuna muidu tekib segadus, kui keegi peaks sinna midagi lisama.) See on kasulik, et eristada juhtumeid, kus tõlkijat ega allikat lihtsalt mainitud pole, juhtumeist, kus on kindlalt teada, et tsitaadi tõlge on vaba. Võimalik, et kõige parem lahendus oleks mall, mis ütleks seda lühidalt ja lakooniliselt, ning kust viiks link lehele, kus on natuke pikemalt öeldud, mida tähendab algupärase tõlke avaldamine Vikitsitaatides tõlkija ja tõlke kasutaja jaoks. ''(Lühidalt: 1) tõlge avaldatakse CC 3.0 all, nagu ütleb Tsitaatide veebi läbiv jalus, mis jätab kasutuse täielikult vabaks - erinevalt muudest tsitaatidest, mille avaldamine ja vabakasutus on ka pärast Vikitsitaatides avaldamist piiratud tsiteerimiserandiga selles ulatuses, nagu see avaldamisriigis, kasutamisriigis ja kasutaja koduriigis kehtib; 2) litsents kohustab kasutajat viitama allikale ja autorile, milleks on Vikitsitaadid (võimalik on asendada viide lingiga) ja tõlkija nimi, kui see on tõlkele lisatud, sellisel kujul, nagu see on lisatud (ilmselt võib võtta standardiks levinud praktikad Vikipeediale viitamisel, kus viisakamad allikad otsivad nt artiklite kaasautorid ajaloost üles ja loetlevad, ent enamik seda ei tee ning kohustuslikuks peetakse autori (kasutaja)nimele viitamist üksnes juhul, kui see kasutatava osa, nt artikli või foto juures otseselt nimetatud on); 3) nii nagu on levinud viimasel ajal fotograafide mainimine, võib tõlkija lisada tsitaadi tõlkele oma nime, aga siiani ma pole näinud, et see üheski tsitaadiprojektis tavaks oleks (samas ei näe ma otseselt põhjust, miks seda peaks keelama, ega oska näidata ühelegi reeglile, mis seda praegu keelaks - Vikipeediale sisu lisamisel kehtib kasutaja vastutus, seega ka autorsus).)'' Malli nimi ja sõnastus peavad olema aga hoolikalt läbimõeldud, et ei juhtuks jälle nii, et malli nimi ei seostu kellelegi millegagi või mõjub hoopis eksitavalt (nt VabaTõlge, VõtaSiit, MinaTegin). (Mida, muide, peaks tegema, kui tsitaat pärineb teisest vikiprojektist, nt Vikipeediast, nii et ei saa väita, nagu tõlge oleks tehtud Vikitsitaatides ja Vt jaoks, ei oska ma praegu öelda.)
 
Üldse oleks mõistlik läbi mõelda, milliseid nõudeid edasitsiteerijatele eri juhtudel esitatakse: kuidas peab Vikitsitaatidele viitama, kas tõlkimata tsitaati võttes üldse peab (siis ei ole siin ju mingit loomingulist panust, väljavõte ei ole teos; äärmisel juhul saaks rääkida andmebaasi ja kogumiku koostaja õigusest, kui tsiteeritakse tervet lehte või mitut, nii et kopeeritakse valikut) ja kas tsitaadi muutmise korral (milleks CC õiguse annab) peaks seda ütlema.
 
***
 
Nagu eespool öeldud: '''[[Kasutaja:Ehitaja/Probleemsed artiklid]]'''.
 
40 994

muudatust