• Ettevaatamine on kõige tarkuse ema.
  • Hoolas ettevaatamine pistab õnnetuse silmad peast.
  • Iga sammu vaata ette, enne kui astud.
  • Merel silmad, metsal kõrvad.
  • Metsal silmad, seinal kõrvad.
  • Parem aegsasti ette vaadata kui pärast kahetseda.
  • Parem ette vaadata kui pärast oiata (õhata).
  • Parem oja suud sulgeda kui jõe suud.

Eesti Vanasõnad, Suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen, Eesti kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus 1929