Giovanni Segantini, "Ave Maria üle järve" (1886)

Proosa

muuda
  • Marie pärast sain tihti pahandada. Eelkõige segas ta mind mu usutalitustes. Vahel juhtus ta õhtupalvuse ajal toas viibima ning siis keeldusin ma iga kord kõigile arusaamatuil põhjustel lugemast Ave Mariat. Ma kujutlesin kangekaelselt, et kui ma ütlen "Ole tervitatud, Maria, kes sa oled armu saanud, Issand olgu sinuga", siis arvab preili Marie, et need sõnad käivad tema kohta, ja kuna ma teda ei sallinud, ei tohtinud tal tekkida arvamust, et palvetan tema poole.