Filosoofiaolümpiaad

Filosoofiaolümpiaad on 2004. aastast Tartu Ülikooli teaduskooli egiidi all toimuv kahevooruline võistlus gümnasistidele. Olümpiaadi esimese vooru ehk eelvooru ülesanne on iseseisvalt kirjutatud filosoofiline essee etteantud teemal, mille aluseks on tsitaat mõnelt filosoofilt. Teise ehk lõppvooru kutsutakse esimese vooru kümme parimat ning selles võetakse mõõtu võõrkeelse essee kirjutamises, väitluses, loogikas ning filosoofia ajaloo ja mõistete tundmises.

2020/2021. õppeaasta eelvooru teemadRedigeeri

  • "Aga miks ootavad inimesed üleüldse maailma lõppu? Ja kui selle ootamist neile ka möönda, siis miks just kohutavat lõppu (suuremale osale inimsoost)? … Esimese põhjus näib olevat selles, et mõistus ütleb neile, et maailma kestusel on väärtust üksnes sedavõrd, kui mõistusolendid selles sobivad kokku oma olemasolu lõppeesmärgiga; kui aga see pole saavutatav, siis paistab loodu ise neile eesmärgitu, nagu näitemäng, millel puudub lahendus või tunnetatav mõistuspärane kava. Teise põhjuseks on arvamus inimsoo rikutud loomusest, mis küünib lootusetuseni, nii et lõpu, pealegi veel kohutava lõpu tegemine (suuremale osale inimkonnast) oleks ainus kohane abinõu kõrgeima tarkuse ja õigluse käes."
Immanuel Kant, "Kõikide asjade lõpp" (1794)
  • "Millal iganes, kus iganes ja kelle jaoks iganes on väär uskuda midagi ilma piisava tõendusmaterjalita."
William Kingdon Clifford, "Uskumise eetika" (1877)
  • "On ilmselge, et sellise elu pikendamist, mis on juba hoo sisse saanud, peetakse uue elu loomisest väärtuslikumaks. /—/ Elupäästvate protseduuride tähtsus on eriti ilmne siis, kui õnnetus või haigus ähvardab katkestada veel poolelioleva teekonna ning nurjab seega lootuste ja soovide teostamise, mis muidu võiksid täituda."
Helga Kuhse, Peter Singer, "Vanus ja meditsiinivahendite jaotamine" (1988)
  • "Erandjuhtum toob riikliku autoriteedi olemuse ilmsiks kõige selgemalt. Siin /—/ autoriteet tõestab, et tal pole vaja õigust, et õigust luua. /—/ Erand on normaaljuhust huvitavam. Viimane ei tõesta midagi, erand aga tõestab kõike; ta mitte ainult ei kinnita reeglit, reegel ülepea elabki ainult erandist. Erandis purustab tegeliku elu jõud tolle kordumises kalestunud mehhaanika koore."
Carl Schmitt, "Poliitiline teoloogia" (1922)

VälislingidRedigeeri