Kohalik omavalitsus

Mõiste "kohalik omavalitsus" on põhiseaduses defineerimata.
Mõistet kasutatakse põhiseaduses vähemalt kolmes tähenduses:
1) administratiiv-territoriaalse üksuse,
2) kohaliku omavalitsuse organi,
3) kogukondliku elu korraldamise vormi tähenduses.

  • Õigupoolest on kohalik ka fraasis kohalik omavalitsus ülearune, sest omaenese elu korraldamine omavalitsedes tähendabki enamasti paikkondlikku tegevust. Täiendit on vaja siis, kui jutt on muust omatahtsi valitsemisest, nt kultuuriomavalitsusest.