Pauluse esimene kiri korintlastele

Pauluse esimene kiri korintlastele on üks Uue Testamendi 7. raamat (lühend 1Kr). Sellele eelneb Pauluse kiri roomlastele ja järgneb Pauluse teine kiri korintlastele. Raamat on kirjutatud aastail 54/55 pKr ja see on Pauluse kirjadest suurima salmide arvuga. Kirja tuntuim osa on peatükk 13 - armastuse ülemlaul.

Mary Lizzie Macomber, "Usk, lootus, armastus" (1894)

Tsitaadid

muuda
  • Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?
    • 3:16


Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli,
aga mul ei oleks armastust,
siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus.

  • 13:1


Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist,
siis aga palgest palgesse.
Praegu ma tunnetan poolikult,
siis aga tunnetan täiesti,
nagu minagi olen täiesti tunnetatud.
13 Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm,
aga suurim neist on armastus.

  • 13:12-13

Välislingid

muuda