• Kui ei ole teada, millest inimene elatub, pole veel väga vigagi. Ka rahvamajandus peab jätma fantaasiale pisut mänguruumi.