Luule muuda

Sool, meie teineteist
juba hästi tunneme –
olen sinuga koos
järvetäie sousti
ära söönud

Proosa muuda