Taimekaitsevahend

Proosa

muuda
  • Herbitsiidide hulgas on mõned ained, mis liigitatakse mutageensete hulka. Nad on võimelised muutma geene, pärilikkuse materjali. Me tunneme õigustatult hirmu radioaktiivse kiirguse geneetiliste tagajärgede ees. Kuidas võime me siis olla ükskõiksed samasuguse toimega kemikaalide suhtes, mida me laialt külvame oma elukeskkonda? (lk 42)
  • Vee reostamist keemiliste taimekaitsevahenditega saab mõista ainult üldises seoses, osana tervikust, kuhu ta kuulub, — inimese elukeskkonna reostamisest. Meie veekogusid reostavad mitmesugused allikad: radioaktiivsed jäägid reaktoritest, laboratooriumidest ja haiglatest, sademed tuumaplahvatustest, linnade reoveed, keemilised jäätmed vabrikutest. Neile on lisandunud veel üks reostaja — põldudel, aedades ja metsades kasutatavad keemilised taimekaitsevahendid. Paljud selle ärevusttekitava reostamise keemilised põhjustajad jäljendavad ja suurendavad radioaktiivse kiirguse tagajärgi. Ka kemikaalide endi hulgas on ohtlikke ja raskestimõistetavaid mõjude läbipõimumisi, muundumisi ja kokkuliitumisi. (lk 43)

Välislingid

muuda