Niisiis olen mitmekülgne, ilus, tark ja osav,
näiteks võin ma ära süüa terve tonn briketti


Luule
     on sama,
             mis raadiumisaakki,
kui võtta
          vaid nende
                    tootmislaad:
tuhat tonni
            tuhnid läbi
toorsõnamaaki,
enne kui
        ainsama sõna
                    säält saad.

  • Vladimir Majakovski, "Kõnelus luulest rahandusinspektoriga". Tõlkinud Feliks Kotta. Rmt: V. Majakovski, "Luuletusi ja poeeme". Tallinn: Eesti Raamat 1980, lk 53