Luule muuda

Üleöö läks halliks vanaema.
Miks nüüd noorus lahti ütles tast?
Ei jää nooreks ükski vanaema,
peites varjendisse lapselast.