Luule

muuda

omapärasest teismelisest saab omapärane täiskasvanu, Dostojevski ja Elioti
tuhinas areneb eetiline ja moraalne tundlikkus, sotsiaalne õiglustunne,
noorus on vanaduse õpituba, selle kohta ei anta mingit diplomit, jäävad
vaid valusad põletusmärgid keha õnnaldesse, neist päevist ja öist, mida
võinuks ka teisiti veeta, igaveseks kadunud, alati siinsamas

  • Rita Dahl, "Perekond, võimas tammepuu. Vanem tütar", rmt: "Aja süda", tlk Elo Viiding, 2020, lk 55