Luule muuda

Kõiksuse kargest kohinast - oh kuule! -
üks range ingel nagu küsitleks:
mis ohvrialtarille on su panuseks?

Ja vastus paluvalt mul poetub suule,
mis õnnis-valusalt mind hinges pistis:
oh küsi selt, kes lauluga mind ristis!


Proosa muuda

  • Ülikooli rahvakunstiansambli sain ma 1953. a. [---] Ansambel kasvas arvuliselt, tantsutehniliselt ja aateliselt üheks Eesti esiansambliks, keda esimese katsekivina saadeti kapitalistlikku riiki. Tantsijate ja minu vaheline usaldus oli nii suur, et teadsime ka, kellele on tehtud ettepanek nuuskida ning aruande teksti arutasime enne esitamist koos läbi.