Ekspert

(Ümber suunatud leheküljelt Asjatundlikkus)
Kunstekspert (A. von Becker)
Charles Verlat, "Ekspert"

ProosaRedigeeri


  • Clarke'i neljas seadus: Igale eksperdile on olemas võrdne ja vastassuunaline ekspert.
    • Arthur C. Clarke, "Profiles of the Future" (1999, London: Victor Gollancz), lk 143


  • Nüüd ma õpetan oma kraaditudengeid, et nad peaksid õppima ühe meetodi tõesti hästi ära päris eksperdi tasemel. Neil peaks olema teine, mida nad tunnevad väga hästi, mitte tingimata sama äärmuslikult, ja siis nad peavad olema teadlikud mõnedest teistest oskustest, nii et nad saavad töötada meeskonnas.


  • [Peter Wimsey:] "Bunter, klaas härra Murblesile. Ma olen väga rõõmus, et te välja ilmusite. See kaheksakümne kuuenda aasta Cockburn maitseb alati paremini seltskonnas - see tähendab asjatundlikus seltskonnas. Ma tundsin kord üht meest, kes rikkus selle maitset Trichinopoli sigariga. Teist korda teda enam külla ei kutsutud. Kaheksa kuud hiljem sooritas ta enesetapu. Ma ei taha öelda, et see oli põhjuseks. Aga kõik märgid näitasid, et ta lõpetab halvasti."
"See on õudne," lausus härra Murbles tõsiselt. "Olen näinud mitmeid mehi, kes on saadetud võlla kuritegude eest, millele ma hoopis rohkem suudan kaasa tunda." (lk 14)
  • Wetheridge ütles, et ilm on sant. Wimsey soostus armastusväärselt. Wetheridge ütles, et arvestades hinda, mida siin klubis toidu eest tuli maksta, on see lausa skandaalne, et siin midagi söögiks kõlbulikku ei ole. Wimsey, keda peakokk ja ka kelnerid tema asjatundlikkuse pärast jumaldasid ning kellele oli saadetud kõige valitum pala, ilma et ta oleks pidanud seda küsima, tundis Wetheridge'iie ka seekord kaasa. (lk 38)
  • [Ann Dorland Peter Wimseyle:] "Marjorie väidab, et te olete toidu alal asjatundja. Ma ei usu, et asjatundjad kunagi homaari ja šampanjat tellivad." (lk 217)


  • Asjatundjaks levimuu­sika hindamisel peab end ena­masti igaüks. Eestis on igas peres keskmiselt kaks raadiot, igas tei­ses kodus on televiisor, igas kol­mandas grammofon, igas neljandas magnetofon. Muusikat käepärast kui palju! Vähem või rohkem kuulavad levimuusikat kõik inimesed, isegi selle veendunud vas­tastel on südamesopis mõni lemmiklaul. (lk 6)
    • Anne Erm, "Polkast rokini: Tänapäeva Eesti levimuusika panoraam", 1984