Proosa

muuda
  • Niimoodi kõndides vestles ta valjul häälel oma ustava kaaslase vana hanega.
"Kui ma vaid leiaks naise," ohkas ta. "Kuidas saan ma tervet oma kuningriiki ilma naiseta valitseda?"
"Võimu võib ka delegeerida," tegi hani ettepaneku, üritades printsiga sammu pidada.
"Ära räägi rumalusi," nähvas prints. "Ma olen tõeline prints."
Hani punastas.


  • "Jah, aga inimest võib piinapingile panna mitut moodi, Drumknott."
"Selili või kõhuli, härra patriits?"
"Tänan, Drumknott. Nagu sa tead, hindan ma sinu sisseharjutatud kujutlusvõimepuudust."
"Jah, härra patriits. Tänan, härra patriits."
"Tegelikult, Drumknott, tuleb lasta inimesel endale ise piinapink ehitada ja ka kruvisid ise keerata." (lk 18-19)
  • Asi polnud selles, nagu poleks ta osanud tööd delegeerida. Delegeerida oskas ta äärmiselt hästi. Kuid see anne nõuab, et ahela teises otsas oleks keegi, kes oskab delegeeritud töid hästi vastu võtta. Kedagi sellist seal ei olnud. Miski postiteenistuses surus omaalgatusliku mõtlemise alla. Kirjad käivad ju piludesse ja asi ants. Postiteenistuses pole kohta töötajatele, kes tahavad eksperimenteerida ja torgata kirju endale kõrva, korstnasse või kempsupotti. (lk 66)
  • [Niiske von Lipwig iseenda kohta:] [T]ema jaoks oli tööülesannete delegeerimine sama keeruline kui tangotantsimine austrite jaoks. (lk 243)