Proosa

muuda
 • Nüüd ma näen, et väga noorelt, kaheksateistkümneselt, viieteistkümneselt, oli mul juba nägu, mis ennustas seda, mis tekkis hiljem alkoholiga keskeas. Alkohol täitis funktsiooni, mida Jumalal polnud, tema funktsioon oli ka mind tappa, tappa. See alkoholinägu tuli mulle enne alkoholi. Alkohol vaid tuli ja kinnistas. (lk 7)


 • Esimene põhimõte on see, et valitsuse tegevusväli peab olema piiratud. Riigi peamine funktsioon peab olema kaitsta meie vabadust, nii välis- kui ka sisevaenlaste eest, kindlustada seadus ja kord, jälgida eralepingute täitmist ja edendada konkurentsil rajanevat turgu. (lk 26)
  • Milton Friedman, "Kapitalism ja vabadus". Tõlkinud Karin Pütsep. Tallinn: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 1994


 • Nad olid loonud filosoofia mateeriast ja selle funktsioonist, aga nad teadsid päris selgesti, et kui nad inimesele revolvri meeldekohta või kuklasse vajutavad, siis ei tule kellelgi pähe, et see on ainult mingi funktsioon, mille nad lõpetada ähvardavad, ei mingi sujuv tagasilangemine loodusse, vaid et see on inimese mina ja ei mingi muu, mis siis ainsa sõrmevajutusega teadmatusse kaob. (lk 352-353)


 • Ajalookirjutuse esmane funktsioon oli see, mida nimetatakse uue terminiga "ajaloo-" või "minevikupoliitikaks": oluline oli luua mälu, mis "autoriteedi teenijannana" oli poliitilise kogukonna vundamendiks ja kaasaja valitsejate võimuhuvide toeks. (lk 54-55)
  • Aleida Assmann, "Mineviku pikk vari. Mäletamiskultuur ja ajaloopoliitika", tlk Mari Tarvas, Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2021


 • Vabadus on korra funktsioon. Korralageduse tingimustes ei ole võimalik vabadust kasutada. Korraaustus on distsipliin. (lk 174)
  • Ülo Vooglaid, "Elanikust kodanikuks: käsiraamat isemõtlejale". Tallinn, Ülo Vooglaiu Kirjastus, 2019