Luule muuda

Sina oo kaksus, oo kaksik, kelle pale on lahke: haruta lahti mu enesekindlus
ja seo see silmuseks oma rusika ümber, nii et tunneksin sind ergus püsituses.