Proosa muuda

  • Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud.
    • Oskar Luts, "Kevade. Pildikesi koolipõlvest". Eesti Päevalehe raamat 2006, lk 6


  • Kui meie rahvas oleks koos, oleks koolide korraldamine ikkagi kergem, aga meie teame, et maal elatakse üksteisest lahus ja meie teame, et koolivõrk tulevikus nii tihe ei saa olema, et kool kõigile kättesaadav oleks, vaid seal tuleb lapsi 10-te verstade kaugusele kooli saata. Ma olin ise aastate eest ühe parema kihelkonnakooli õpetajaks ja pean ütlema, et halb oli vaadata, kuidas 10–11-aastased lapsed nädal otsa halbades ruumides külma söögi varal pidid elama. Ma kardan, et nüüd, kus koolimajad veel korraldatud ei ole, väga halb on, kui meie sunnime mingisugustel poliitilistel põhjustel kõiki lapsi tingimata kooli puuduste all kannatama.

Luule muuda

Sotsiaalameti kinnitusel
ta juttudes, tegudes oli nii palju vastukäivusi -
alati rääkis ta midagi muud, kui seda,
et tema jaoks maailma lõpp
oli alati maailma lõpp.
Kas mäletate teda koolimaja pööningul
tsementpõrandal lamamas tuvilaipade kõrval,
kes vandusid alla oma näljale ega teadnud,
kust nad on tulnud?
Kas võpatasite koos temaga, kui hing läks temast välja,
nii, et ta jäi ellu?

  • Elo Viiding, "Teine. VI. Parm L. aias", rmt: "Meie paremas maailmas", 2009, lk 30