LuuleRedigeeri

   Aga selles tillukeses
   mereäärses tiigis,
   tillukeses tiigis,
   pardipere kodus,
   pilliroosse kasvanud
   madalas lodus
   elab veel üks lind —
   hoopis teisest tõust ja liigist.
Punarind lagle. Eraldi hoiduv.
Uhkelt ja üksi pilliroos loiduv.
   Tema siia tiiki tõi
   murdunud tiib.
   Ehk ta küll proovib,
   see teda ei kanna,
   miniveest lendu tõusta
   ei anna.