• Oras ei ole veel salves.
  • Orasest tunnukse vilja, tegudest inimest.
  • Sügisel näed orast küll, aga vili ei ole veel salves.

Eesti Vanasõnad, Suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen, Eesti kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus 1929