Proosa muuda

  • Asjatundjaks levimuusika hindamisel peab end ena­masti igaüks. Eestis on igas peres keskmiselt kaks raadiot, igas tei­ses kodus on televiisor, igas kol­mandas grammofon, igas neljandas magnetofon. Muusikat käepärast kui palju! Vähem või rohkem kuulavad levimuusikat kõik inimesed, isegi selle veendunud vas­tastel on südamesopis mõni lemmiklaul. (lk 6)
    • Anne Erm, "Polkast rokini: Tänapäeva Eesti levimuusika panoraam", 1984