Magnetväli

  • Mina oma koduseinte vahele induktsiooni ei taha. Kui Maxwell oleks teadnud, kuidas tema võrrandeid kuritarvitama hakatakse, siis oleks ta need enda teada hoidnud. Kodukolle ei ole magnetväli, kodukolle on lahtine tuli.
    • Peter Høeg, "Susani efekt". Tõlkinud Eva Velsker. Tallinn: Eesti Raamat 2016, lk 14