Mats Volberg

Eesti filosoof ja jurist

Mats Volberg (sündinud 2. jaanuaril 1985) on Eesti filosoof ja jurist.

  • [T]ühistamine ei ole miski, mis oma tagajärgede poolest allub ainult ja täielikult potentsiaalse tühistaja tahtele ("Mulle ei meeldi ja hakkan tühistama"). Ühelgi isikul ei ole üksinda ega isegi väikese aktiivgrupiga ei faktilist ega juriidilist võimu ja positsiooni, et kedagi lihtsalt oma suva järgi töökohast ilma jätta või ühiskonnast välja heita.
Mats Volberg, 2011
Sellised tagajärjed saabuvad vaid siis, kui tööandja otsustab kellegi vallandada või kui piisavalt suur osa kogu ühiskonnast leiab, et mõni inimene enam ei vääri samasugust avalikku platvormi nagu tal on seni olnud. [---]
Kellegi tühistamiseks on potentsiaalsel tühistajal vaja teisi inimesi veenda - ebasobiva käitumise raporteerimine internetis ning üleskutse kedagi (sh mõnd meelelahutajat) boikoteerida saab olla efektiivne vaid juhul, kui esitatud põhjendused on veenvad ka teistele isikutele.
[---] Kui on aga põhjendused, mis on veenvad paljudele, siis ei ole enam tegemist kellegi konkreetse üksikisiku meelevaldse tegevusega. [---] Tagajärg saabub vaid siis, kui faktid ja argumendid on veenvad, mis tähendab, et üksi ei saa midagi ära teha ning juhul kui midagi ära tehakse, siis pole see meelevaldne, sest tagajärg saabub veenmise tulemusel.
Kuivõrd tühistamine on tegevus, millega me paneme isiku oma avalikult öeldud sõnade ja tehtud tegude eest sotsiaalselt vastutama, siis on tegu normaalse osaga demokraatlikust ühiskonnast ning tervislikust avalikust arutelust.