Proosa muuda

  • [Yusuf:] Messiast oli ju räägitud nii kaua, kui raamatud mäletasid, järelikult üks niisugune väide teiste hulgas ei muudaks minu arust seda maailma kuigi palju. (lk 105)
    • Johanna Sinisalo, "Üheksa potti", tlk Arvi Nikkarev, rmt: "Nekromanteion", 2011, lk 103–131


Luule muuda

...
Läind luhta maine teotsusosk
ning Messias –
ei see veel ilmu. Too taevast alla tulikosk,
mis eostaks jahtuvaid maailmu!