Giuseppe Arcimboldo. Raamatukoguhoidja (~1570)

Raamat on kogum köidetud paberilehti, millele on trükitud sõnad ja pildid, või selle elektrooniline taaskehastus.

 • Tuhanded... suudlevad raamatu kaant, vaatamata iial sisse.
 • Raamatutega on lugu nagu piigadega: kõige paremad ja väärikamad jäävad sageli kõige kauemini istuma. Kuid lõpuks tuleb siiski keegi, kes tunneb nad ära ja toob valguse kätte.


See raamat – kui ma ütskõrd ärä koole –
jääp minust pallu kavvemb elämä.


 • Kirjastuste avaldamisplaanides on näha varasemast suuremat ettevaatlikkust, üritatakse vältida riske ja nii ilmubki rohkem kindla keskmise peale tehtud raamatuid, mille seas on hulk natse ja nõidu.
 • Kes tapab inimese, tapab jumalasarnase mõistusega olendi; aga see, kes hävitab hea raamatu, tapab mõistuse enda, tapab nagu eos Jumala enda võrdkuju.
  • John Milton. Areopagitica. Kõne Inglise parlamendile piiramata trükivabaduse kaitseks. Tõlkinud Henno Rajandi. Loomingu Raamatukogu 1987 nr 36, lk 8
 • Õpetaja valib endale õpilase, aga raamat ei vali oma lugejaid, kes võivad olla pahelised või rumalad.
  • Jorge Luis Borges. Raamatute kultusest. Tõlkinud Ruth Lias. Rmt: J. L Borges. Valik esseid. Vagabund 2000, lk 135-142
 • Müstikud kinnitavad, et ekstaasis ilmub neile ringkamber ja suur, katkematu tekstiga ringraamat, mis katab kogu ümbritsevat seina; aga nende tunnistused on kahtlased, nende sõnad segased. See ringikujuline raamat on Jumal. (lk 60)
 • Mulle ei tundu sugugi ebatõenäoline, et kuskil universumi riiulil on totaalne raamat. (lk 64)
  • Paabeli raamatukogu. J. L. Borges, "Hargnevate teede aed", tõlkinud Ott Ojamaa, Loomingu Raamatukogu 1972, nr 5/6


 • Miks raamatuid vihatakse ja kardetakse? Nad näitavad poore elu näol. Head kirjanikud puudutavad sageli elu, keskpärased libistavad kiirustava käega sellest üle, halvad vägistavad ta ja jätavad kärbeste söödaks.
 • "Film ja kino võivad Duhameli järgi olla küll kultuuri abivahendid, kuid mitte milgi juhul kultuuri loojad. Raadiosaates voolab kõik kiiresti mööda. Valjuhääldajast tulevaid helisid ei saa kuidagi talletada. Raadio peaks olema huvi ärataja küsimustele lähenemiseks ja nendesse süvenemiseks raamatu kaudu. Kuid psühholoogiliselt on arusaadav, et inimene kergelt omandatud teadmisega ka kergelt rahuldub ja vaevalt oma huvi raamatu abil süvendama hakkab. /---/
Kuid filmi ja raadio tõttu raamat on praegu juba võitlevas asendis. Raamatut ähvardab tõsine oht 40—50 aasta kestel muutuda ainult väikese, valitud kultuurse publiku vahendiks. Laiad hulgad taganevad mugavaile ja kergemaile tehnilistele uusleidudele. Need aga ei ole kultuuri loovad tegurid.
Sellepärast on ülim aeg astuda võitlusse raamatu eest. Reklaam ja moodne müügitehnika ei päästa olukorda. "Vaim päästetakse vaimuga. Kirjutus kirjutusega, Sõna tuleb rakendada sõna päästmiseks.""
  • T. Varend, "Raamatul sünge tulevik?", Eesti Noorus, 11/1938
 • Hea raamat on nagu lõpmatusse avanev kuur, mille tagasein on ära kukkunud.
 • Raamat on peegel, kui ahv sinna sisse vaatab, siis ei saa talle sealt ju apostel vastu vaadata.
  • Ein Buch ist ein Spiegel, aus dem kein Apostel herausgucken kann, wenn ein Affe hineinguckt.
  • Georg Lichtenberg, Sudelbücher Heft E (215)
 • Tavil, kes armastas raamatuid nii, et ta neid suudles või nurka virutas, vihastades nende nagu inimeste peale, oli võimatu mõista pentsikut lõbu: kuulata lugemist teise suu läbi, võõra intonatsiooniga ja kindlatel kellaaegadel nagu ametiskäimine või töötegemine.

VanasõnadRedigeeri

 
Tundideraamat 15. sajandi algusest
 • Iga kord, kui avad raamatu, õpid paratamatult midagi juurde.
 • Hoidku Jumal mind nende eest, kes on lugenud vaid ühte raamatut.
 • Heast raamatust tehtud lühendus on igal juhul kehv lühendus.
 • Sellel, kes raamatu välja laenab, tuleks üks käsi maha raiuda. Sellel, kes raamatu tagasi viib, tuleks mõlemad käed maha raiuda.

TuvastamatudRedigeeri

 • Kui pillad maha tüki kulda ja raamatud, siis võta enne üles raamatud, alles seejärel kuld.
 • Kui saaksin pidevalt lugeda, ei tunneks ma kunagi puudust seltskonnast.
 • Kus põletatakse raamatuid, seal põletatakse ükskord ka inimesi.
 
Vikipeedias leidub artikkel