Proosa

muuda
  • Oluline on, et kliiniline õpe oleks alati seotud patsientidega. Peremeditsiinil on selles osas võimalus õpet suuremal määral toetada.
  • [Peremeditsiini reformist:] Mina ei näe veel mitte mingisugust uut mudelit. Lihtsalt ehitatakse uusi maju, mida millegipärast ei nimetata mitte perearstikeskusteks, vaid kutsutakse tervisekeskusteks. Meie püüdsime omal ajal olla terminoloogias väga täpsed, sest ka tol ajal olid juba tervisekeskused ehk spaad, kus pakuti mugavusprotseduure. Nüüd nimetame uued majad, mida ehitatakse Euroopa raha eest, samuti tervisekeskusteks, kuigi tegelikult peavad need olema sisult ikka perearstikeskused. See, et neisse tuleb ka füsioterapeut ja ämmaemand, ei muuda midagi selles mudelis, mis on juba olemas.
  • Algselt oli perearstisüsteemi loomisel eriti tähtis see, et esmatasand on iseseisev, eraldatud teistest tervishoiu etappidest ja side toimub koostööna, mitte alluvussuhtena. Iseseisvus peabki nii jääma, sest muidu kaob peremeditsiini identiteet ära.


  • [Eesti perearstisüsteemist:] Tänu sellele, et kunagi 20 aastat tagasi see mõte tekkis ja asi hakkas arenema, on tegelikult tervishoid päästetud. Muidu oleks meil ikka väga suured raskused.
  • Mulle meeldib, et perearst on oma koha leidnud, et temaga arvestatakse, et teda tunnustatakse. Näiteks presidendi vastuvõtt parimatele perearstidele. Et ta on muutunud väärikaks ja ennast austavaks ja ka patsiendid on rahul. See on see, mis pakub rahuldust.