Piibli raamatute loend

Vana Testament

muuda
 1. Esimene Moosese raamat (1Ms, varem 1 Mo)
 2. Teine Moosese raamat (2Ms, varem 2 Mo)
 3. Kolmas Moosese raamat (3Ms, varem 3 Mo)
 4. Neljas Moosese raamat (4Ms, varem 4 Mo)
 5. Viies Moosese raamat (5Ms, varem 5 Mo)
 6. Joosua raamat (Jo)
 7. Kohtumõistjate raamat (Km, varem Ko)
 8. Rutt (Rt)
 9. Esimene Saamueli raamat (1Sm, varem 1 Sa)
 10. Teine Saamueli raamat (2Sm, varem 1 Sa)
 11. Esimene Kuningate raamat (1Kn, varem 1 Ku)
 12. Teine Kuningate raamat (2Kn, varem 1 Ku)
 13. Esimene Ajaraamat (1Aj)
 14. Teine Ajaraamat (2Aj)
 15. Esra (Esr)
 16. Nehemja (Ne)
 17. Ester (Er)
 18. Iiob (Ii)
 19. Laulud (Ps, varem L) Psalmid
 20. Õpetussõnad (Õp)
 21. Koguja (Kg)
 22. Ülemlaul (Ül) Ülemlaul
 23. Jesaja (Js)
 24. Jeremija (Jr)
 25. Nutulaulud (Nl)
 26. Hesekiel (Hs)
 27. Taaniel (Tn)
 28. Hoosea (Ho)
 29. Joel (Jl)
 30. Aamos (Am)
 31. Obadja (Ob)
 32. Joona (Jn)
 33. Miika (Mi)
 34. Nahum (Na)
 35. Habakuk (Ha)
 36. Sefanja (Sf)
 37. Haggai (Hg)
 38. Sakarja (Sk)
 39. Malakia (Ml)

Apokrüüfid

muuda
 1. Juudit (Jdt)
 2. Saalomoni Tarkuseraamat (Trk)
 3. Toobit (Tb)
 4. Jeesus Siiraki tarkuseraamat (Srk)
 5. Baaruk (Brk)
 6. Esimene Makabite raamat (1 Mak)
 7. Teine Makabite raamat (2 Mak)
 8. Estri raamatu lisad (Erl)
 9. Susanna lugu (Su)
 10. Beel (Bl)
 11. Lohemadu (Lm)
 12. Asarja palve (As)
 13. Kolme mehe kiituslaul (Kml) Asarja palve ja Kolme mehe kiidulaul
 14. Manasse palve (Mn)
 15. Eenoki raamat (Gn)

Uus Testament

muuda
 1. Matteuse evangeelium (Mt)
 2. Markuse evangeelium (Mk)
 3. Luuka evangeelium (Lk)
 4. Johannese evangeelium (Jh)
 5. Apostlite teod (Ap)
 6. Pauluse kiri roomlastele (Rm, varem Ro)
 7. Pauluse esimene kiri korintlastele (1Kr, varem 1 Ko)
 8. Pauluse teine kiri korintlastele (2Kr, varem 2 Ko)
 9. Pauluse kiri galaatlastele (Gl, varem Ga)
 10. Pauluse kiri efeslastele (Ef)
 11. Pauluse kiri filiplastele (Fl, varem Fi)
 12. Pauluse kiri koloslastele (Kl)
 13. Pauluse esimene kiri tessalooniklastele (1Ts, varem 1 Te)
 14. Pauluse teine kiri tessalooniklastele (2Ts, varem 2 Te)
 15. Pauluse esimene kiri Timoteosele (1Tm, varem 1 Ti)
 16. Pauluse teine kiri Timoteosele (2Tm, varem 2 Ti)
 17. Pauluse kiri Tiitusele (Tt)
 18. Pauluse kiri Fileemonile (Fm)
 19. Kiri heebrealastele (Hb, varem He)
 20. Jakoobuse kiri (Jk)
 21. Peetruse esimene kiri (1Pt, varem 1 Pe)
 22. Peetruse teine kiri (2Pt, varem 2 Pe)
 23. Johannese esimene kiri (1Jh)
 24. Johannese teine kiri (2Jh)
 25. Johannese kolmas kiri (3Jh)
 26. Juuda kiri (Jd, varem Ju)
 27. Johannese ilmutus (Ilm)