Luule

muuda

Tuglas, kirjanduse muinasjutu prints,
"Verneris" löönd püsti oma Parsifali
vaikiva ja morni pjedestaali.
Aga iga kirjanduslik penitirts
     viuhti üles kints
           ja sirts.

  • August Alle, "Tuglas II", rmt: "August Alle. Väike Luuleraamat", 1964, lk 104