Star Trek

teadusulmeline meediafrantsiis

Star Trek on metsikult populaarne meediafenomen ja kultuurinähtus, mis algas sellenimelisest tagasihoidlikust ja esiekraniseeringul mitte ülemäära laia populaarsusega USA kosmoseulme teemalisest teleseriaalist, mida nüüd tuntakse pealkirja all "Star Trek: The Original Series", lühidalt TOS.

"Star Trek: The Original Series" (TOS)

muuda
"The more complex the mind, the greater the need for the simplicity of play."


".. however, I have noted, that the healthy release of emotion is frequently very unhealthy for those closest to you."
 • 3.10 "Plato's Stepchildren", 27:20; Paramount Television, 22. november 1968, stsenaarium Meyer Dolinsky


"Mr. Spock, the women on your planet are logical. That's the only planet in this Galaxy that can make that claim."
 • 3.13 "Elaan of Troyius", 23:04; Paramount Television, 20. detsember 1968, stsenaarium John Meredyth Lucas


"We must acknowledge once and for all that the purpose of diplomacy is to prolong a crisis."
 • 3.16 "The Mark of Gideon", 7:20; Paramount Television, 17. jaanuar 1968, stsenaarium George F. Slavin, Stanley Adams


 • Droxine: "Mulle ei meeldi "filtrid" ega isegi "maskid". Sõna "kaitsevahend" meeldib mulle märksa rohkem, aga teile?"
Spock: "See on vähem tehniline sõna, seega vähem täpne, kuid võib-olla kirjeldab selle funktsiooni üldisemalt."  (Vikitsitaatide jaoks tõlgitud)
Droxine: "I don't like filters or even masks. I like the word protector much better, don't you?"
Spock: "It is less technical, therefore less accurate, but perhaps more generally descriptive of the function."
 • 3.21 "The Cloud Minders", 46:10; Paramount Television, 28. veebruar 1969, stsenaarium Margaret Armen


 • "Abraham Lincoln": "Milline hurmav neegritar. Oo, andestust, kullake. Ma tean, et minu ajal kasutasid mõned seda terminit omandi kirjeldamiseks."
Uhura: "Aga miks peaks mul midagi selle termini vastu olema? Vaadake, meie sajandil oleme õppinud sõnu mitte kartma."
Kirk: "Lubage mul tutvustada meie sideohvitseri leitnant Uhurat."
"Lincoln": "Minu sajandi rumalus pani mind vabandust paluma, kuigi solvangut ei olnud."  (Vikitsitaatide jaoks tõlgitud / BirgittaMTh)
Lincoln: "What a charming negress. Oh, forgive me, my dear. I know that in my time some used that term as a description of property."
Uhura: "But why should I object to that term, Sir? You see, in our century, we've learned not to fear words."
Kirk: "May I present our communication officer Lieutenant Uhura."
Lincoln: "The foolishness of my century had me apologizing where no offence was given."
 • 3.22 "The Savage Curtain", 11:58; Paramount Television, 7. märts 1969, stsenaarium Gene Roddenberry, Arthur Heinemann


 • Janice Lester (Kirki kehas): "Nüüd sa saad aru, milline teotus on olla naine."
Kirk: (Janice Lesteri kehas): (oigab)
Janice Lester: "See piin saab ka sinu jaoks varsti läbi, nagu see on lõppenud minu jaoks. Vait. Vait! Usu mind, parem on olla surnud kui elada üksi, naise kehas. Parem on olla surnud."  (Vikitsitaatide jaoks tõlgitud / BirgittaMTh)
Janice Lester: "Now you'll know the indignity of being a woman."
Kirk: (moaning)
Janice Lester: "For you, this agony will soon pass, as it has for me. Quiet. Quiet! Believe me, it's better to be dead than to live alone in the body of a woman. It's better to be dead."
5:19
 • Janice Lester (Kirki kehas): "Kas te — kas te võite mulle öelda, miks … ee … doktor Janice Lester võis nõustuda sellise pentsiku vahetusega?"
Kirk: (Janice Lesteri kehas): "Jah. Et saavutada võimu, mida ta ihaldas, jõuda positsioonile, mida ta ei vääri oma iseloomu ega hariduse poolest, ja üle kõige, ta tahtis tappa James Kirki, meest, kes teda kunagi armastas. Kuid ta ülim vihkamine omaenda naine-olemise vastu tegi elu koos temaga võimatuks."  (Vikitsitaatide jaoks tõlgitud / BirgittaMTh)
Janice Lester: "Can you — can you tell me why, uh, dr. Janice Lester would agree to this ludicrous exchange?"
Kirk: "Yes. To get the power she craved, to attain a position she doesn't merit by temperament or training, and most of all, she wanted to murder James Kirk, a man who once loved her. But her intense hatred of her own womanhood made life with her impossible."
35:50
 • 3.24 "Turnabout Intruder", Paramount Television, 3. juuni 1969, stsenaarium Arthur Singer


"Star Trek: The Next Generation" (TNG)

muuda

Märkus. TNG 1. hooaja kaks esimest osa näidati esiekraniseeringul ühe pilootosana, sama teeb Netflix, seetõttu on osade numeratsioonis erinevus võrreldes nt Wikipedias toodud tabeliga; sealne number on antud nurksulgudes.

 • Q: "Oo, imposantne komandör Riker, keda ma enne märkasin. Näib, et te leiate selle kõik olevat väga lõbustava."
Riker: "Leiaksin ehk… kui me ei oleks teel appi mõnedele kannatavatele ja surevatele inimestele."
Q: "Äh, teie liik on alati kannatav ja suremas."  (Vikitsitaatide jaoks tõlgitud / BirgittaMTh)
Q: "Ah, the redoubtable Commander Riker, whom I noticed before. You seem to find this all very amusing.
Riker: "I might… if we weren't on our way to help some suffering and dying humans.
Q: "Aw, your species is always suffering and dying."
 • 1.9 [10] "Hide and Q", 4:23, Paramount Television, 21. november 1987, stsenaarium Maurice Hurley, Gene Roddenberry


 • Data: "Tarella oli klass M, väga teie Maa moodi, koos sarnaste humanoidsete eluvormidega. Õnnetuseks seisid nad silmitsi vana looga vihkamisest, mis allutab intelligentsi."
Picard: "Toimus sõjategevus?"
Data: "Võitlesid nende kahe mandri elanikud, tulemuseks, et üks neist kasutas teise vastu surmavat bioloogilist relva."
Dr Crusher: "Ja lõpuks said ka esimesed nakkuse. Paneb tõesti kahtluse alla humanoidsete vormide terve mõistuse."
Picard: "Hmh."  (Vikitsitaatide jaoks tõlgitud / BirgittaMTh)
Mr. Data: "Tarella was class M, much like your Earth with similar humanoid life-forms. Unfortunately, they faced the old story of hatred overpowering intelligence."
Picard: "There were hostilities?"
Mr. Data: "Between the inhabitants of their two land masses, resulting in one group unleashing a deadly biological weapon on the other."
Dr. Crusher: "And in the end, the other becoming infected as well. It makes one question the sanity of humanoid forms."
Picard: "Hrmph."
 • 1.10 [11], "Haven", 19:10, Paramount Television, 30. november 1987, stsenaarium Tracy Tormé


Picard: "Oletan, et kaugeltki mitte piisavalt."
Admiral Aaron: "Eks ole, see on nende paeluv omadus. Kui sepitsused on tõelised, ei tea neist mitte keegi. Ja kui neid juba kahtlustatakse, pole nad peaaegu kunagi tõelised."
Admiral Savar: "Muidugi välja arvatud neisse uskujate paranoilistes kujutelmades."  (Vikitsitaatide jaoks tõlgitud / BirgittaMTh)
Admiral Aaron: "What do you know of conspiracies, Captain?
Picard: "Not nearly enough, I suppose."
Admiral Aaron: "That's the charming thing about them, isn't it? When a machination is real no one knows about it. And when it's suspected, it's almost never real."
Admiral Savar: "Except, of course, in paranoid delusions for those who believe."
 • 1.24 [25], "Conspiracy", 34:31, Paramount Television, 7. mai 1988, stsenaarium Tracy Tormé


 • (Data ehitas enda eeskujul teise androidi.)
Picard: "Data, oleksin eelistanud, et te oleksite minuga konsulteerinud."
Data: "Ma ei ole täheldanud, et keegi teine Enterprise'i pardal oleks oma paljunemise asjus teiega konsulteerinud, kapten."
Picard (ohkab südamepõhjast)  (Vikitsitaatide jaoks tõlgitud / BirgittaMTh)
Picard: "Data, I would like to have been consulted."
Data: "I have not observed anyone else on board consulting you about their procreation, Captain."
 • 3.16 "The Offspring", 5:01, Paramount Television, 12. märts 1990, stsenaarium René Echevarria


 • Picard: "Üks tark mees ütles kunagi: "Igas minutis sünnib üks lollpea.""
Data: "P. T. Barnum, kapten."  (Vikitsitaatide jaoks tõlgitud / BirgittaMTh)
Picard: "A wise man once said: "There is a sucker born every minute.""
Data: "Barnum, sir. P. T."
 • 4.13, "Devil's Due", 21:12, Paramount Television, 2. veebruar 1991, stsenaarium Philip LaZebnik