Stratageem

ProosaRedigeeri

  • Hiinamaa muutus üksnes niivõrd, kuivõrd pidigi muutuma.
Jesuiidid üritasid.
Katsusid, ise seda teadmata, kasutada Hiina strategeemi "varastada talad".
"Varastada talad ja vahetada sambad ilma maja liigutamata."
Kuid talad osutusid liiga rasketeks ja sambad paigast nihutamatuteks.
Vähemalt inimjõul. (lk 272)