Usaldusväärsus

Proosa

muuda
 • Aina kuuleb, et ainult matemaatika on usaldusväärne; ta pole seda aga rohkem kui teised teadmised ja tegemised. Ta on usaldusväärne, kui ta targalt tegemist teeb ainult asjadega, mille suhtes võib kindel olla, ja niivõrd, kui nende suhtes võib kindel olla.


 • Tugineda kooskõlale üldise inimmõistusega pole sul õigust, kuna see on tunnistaja, kelle usaldusväärsus tugineb üksnes üldlevinud kuulujutule.
  • Immanuel Kant, "Prolegomena igale tulevasele metafüüsikale, mis on võimeline esinema teadusena", tlk Jüri Saar, 1982, lk 34


 • Usaldusväärne ja innukas teenija peab pidama meeles, et raiskamine ja liialdus ei ole tõendus oskustest. Otse vastupidi. Hea kokakunst ei ole mingil juhul kulukas, kuna see kasutab iga asja parimal viisil ära ning valmistab lihtsaist ja säästlikest koostisainetest road, mis on ühtaegu keelepärased ja elegantsed.
  • Judith Montefiore, "Juudi käsiraamat", 1846, sissejuhatus kokaraamatusse, "Tähelepanekuid koka tarbeks"


 • Kui madu minu jalge ees vingerdabki — kahtlen ikkagi tema usaldusväärsuses.
  • Karl Kraus, "Aforisme", tlk Krista Läänemets, Loomingu Raamatukogu nr 31/1999, lk 81


 • Eriti just Colon ei suutnud kuidagi mõista, miks peaks juhtumit edasi uurima, kui keegi on kuriteo juba üles tunnistanud. See pööras kogu tema väljaõppe ja kogemused pea peale. Kui saad ülestunnistuse kätte, on lugu lõppenud. Ei saa ju hakata inimesi valetamises kahtlustama. Kahtlustatakse ainult siis, kui keegi ütleb, et on süütu. Ainult süüdlased on usaldusväärsed. Igasugune muu lähenemine õõnestab juba korrakaitsemise põhialuseid.


 • Huvitav oli just saatmise päev. Minu revolutsiooniline ja pikantne kuulsus oli tolle päeva hullustuse põhjuseks. Meid saadeti uhkelt nagu tsaarisuurusi. Tolleaegne Tallinna kuberner, õigemini selle asetäitja, armastas kõmu ja reklaami. Minu ema palus luba mul oma kulul Siberisse kaasa sõita. Kuberner keeldus.
"Teda ei või usaldada - esimesel teelahkmel käänab kõrvale ega sõida määratud kohale. Saadan tema juba nõnda, et ta jääb rahule ja mäletab seda igavesti." (lk 76)
 • Marta Lepp, "1905. aasta romantika, järellained, lõppvaatus", 2010


 • Päästeametil on elanikkonna silmis üsna suur usaldusväärsus, mis põhinebki sellel, et nad ei ole lihtsalt kabinetis istuvad ametnikud. Nad käivad päriselt kohal ja kuigi neil on ühelt poolt olemas seesugune sunnijõud, on nad teiselt poolt ka väga usaldusväärsed.