Võimekus

  • Ei ole piisav anda endast parim. Mõnikord on vaja teha seda, mida öeldakse.