Proosa

muuda
  • Võro kiil omgi nigu mõts, ei sünnü ussaida, kultuuri. Mõtsakiil. Võro keeleh om sammamuudu hää olla ku mõtsah. Kultuurist väläh, tuust, midä kutsutas eesti kultuuris. Eesti kultuuri piät tegemä, tuu om avvu ja kohusse asi. Eesti keele kõnelamine om ka kohusse asi. Õige eestläne kõnela-i tuuperäst, et täl om midägi üteldä, timä kõnelas selle, et eesti kiilt piät kõnelama. Eesti kiil om nigu hummogu- ja õdagupalvus. Eestläne-olemine om usk, religiuun. Mu religiuun om rohkemb mõts, mu rituaal om mõtsahkäük. Mu mõts ole-i Eesti mõts, ole-i eestikiilne mõts. Mõts oli inne meid, inne Eestit ja ma looda, et jääs ka päält meid, päält Eestit.


 
Vikipeedias leidub artikkel