Luule

muuda

Kuusikust
saab kuusepuid.

Kaasikust
saab kasepuid.

Haavikust
saab haavapuid.

Lepikust
saab lepapuid.

Vitsikust
saab vitsapuid.

  • Erika Esop, "Vitsik", "Kümme keerusaia", 1982, lk 7