Proosa

muuda
  • Kui tahta paksude värvidega karikeerida meeste halbu iseloomujooni, siis võiks öelda, et Y-kromosoom on üks mõttetu roigas, milles on säilinud hulk arhailist geneetilist jampsi, millega pole tänapäeva maailmas suurt midagi peale hakata. Just siin avaldub kõige ilmekamalt küti viletsus: ta pole nõus metsast välja tulema isegi mitte siis, kui see mets on viimase kui puuni maha saetud ja ta on sunnitud selle lihtsalt välja mõtlema. Soomeugrilisus on nägemuslik Y-liiteline haigus.


  • Erutavalt kirjeldab Ridley meie sees toimuvat võitlust sugu määravate kromosoomide, X- ja Y-kromosoomi vahel. "Imetajate Y-kromosoom on pidevas võitluses, milles ta oma vastasele ka pidevalt alla jääb. Loogilise järeldusena peaks Y põgenema ja peitu pugema, heites endast eemale järjestused, mis ilmtingimata pole ta eksistentsiks vajalikud," tsiteerib Ridley teaduskirjandust. Vaesed meessugukromosoomid, keda piirab kolmekordne vägi naissugukromosoome!