Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ehk ÜRO on peaaegu kõiki maailma riike ühendav organisatsioon, mis loodi pärast Teist maailmasõda.