Proosa

muuda
  • Mind ei kasvatatud minu päritolule ega ümbrusele vastavalt. Olin oma läbini tervete ja tublide vanemate kahjuks ainus ning sageli haige laps. Mu vanemad püüdsid teha kõik, et ma midagi ei kuuleks, näeks ega omandaks oma ümbrusest, ja nad pingutasid ennast väga, et mul oleks võimalik — edasijõudmise pühal eesmärgil — unustada ning maha salata oma päritolu. See tähendab, neid endid ja nende elu! (lk 28)
    • Silvia Rannamaa, "Pahema jala päev", rmt: "Kui lapsed mõtlema hakkavad", 1971, lk 23-42


  • "Te näete täna parem välja," ütles Miki.
See polnud tõsi, kuid ümbruses polnud tunnistajaid, kes oleks võinud neis sõnades kahelda.
"Oma ümbrusega on mõttetu võidelda," vastas Vanaema Amigorena. "Ümbrusega peab koos elama."
"Kas te tulite ise nii ilusale mõttele?" küsis Miki.
"Ei," ütles Vanaema Amigorena. "Lugesin ühest artiklist hallituse kohta."