Annely Oone

eesti kommunikatsiooniuurija ja poliitik

Annely Oone (sündinud 20. juunil 1976) on eesti kommunikatsiooniuurija ja poliitik.

ArtiklidRedigeeri

  • Eesti ülikoolide esindajad väljendasid peamiselt arusaama, et ülikool ongi teadus ja seega on teadus peamine, mida ülikool saab kommunikeerida. Nad leidsid ka, et ülikoolide tegevusel on suurim uudisväärtus, mis teeb sellest parima turundusmaterjali.
  • Mis siis tegelikult on Eesti ülikoolide teaduskommunikatsiooni motiivid? Intervjuudest joonistuvad selgelt välja kolm enda kestlikkusele suunatud ajendit. Esiteks rahastuse suurendamine ja aruandekohustus. Teiseks tulevaste üliõpilaste ja teadlaste värbamise vajadus. Kolmandaks aga ülikooli üldine mainekujundus usaldusväärsuse kasvatamiseks, mis on kahe eelmise ajendiga seotud.
  • Ülikoolide kestlikkuse tagab tema liikmeskond: kui pole üliõpilasi, pole doktorante, nendeta pole aga teadust ega omakorda ülikooli.
  • Economisti teadusajakirjanik Jason Palmer alustas 2017. aastal Eesti ülikoolide teadlaste ees teaduskommunikatsiooni esitlust sõnadega: "Teadust tehakse maksumaksja raha eest ja oma tegemistest teavitamine on iga teadlase moraalne kohustus." Andreas M. Scheu ja Arko Olesk on teaduskommunikatsiooni uurides järeldanud, et teadlane esitleb oma edulugusid ja räägib oma tööst pigem eesmärgiga otsida toetust teaduse rahastuse suurendamiseks.
  • Kuni ülikoolid peavad võistlema omavahel teadusrahastuse nimel nii riigieelarvest kui ka projektipõhiselt, jäävad paraku teist liiki teaduskommunikatsiooni motiivid domineerivamateks.