Suurbritannia

(Ümber suunatud leheküljelt Briti)


  • Ning ma jätkan sotsialismi kritiseerimist ning sellele vastandumist, sest see on halb Suurbritanniale – ja Suurbritannia ja sotsialism pole samad asjad... Leiboristide valitsus on viinud meid rekordilise rahuaja maksukoormuseni. Neil on küljes tavapärane sotsialistide haigus – neil on teiste inimeste raha otsa saanud.
  • And I will go on criticising Socialism, and opposing Socialism because it is bad for Britain – and Britain and Socialism are not the same thing...It's the Labour Government that have brought us record peace-time taxation. They’ve got the usual Socialist disease – they’ve run out of other people's money.


  • Suurbritannias on kirjaoskamatuid palju rohkem, kui võiks rahvahariduse leviku järgi arvata. See ei ole eriline probleem. Keskkoolilõpetaja, kui ta on töötavatest kihtidest pärit noor, ei pea tingimata lugeda ja kirjutada oskama. Lihtinimesi on ka vaja. Niisamuti kui kuninglikku perekonda. Kõigil on oma roll. Võib¬olla see inglise geenius polegi niivõrd poliitiline kui dramaturgiline? Shakespeare. Inglane teab, vaistlikult, et riik on kõigepealt lavastus, vaatemäng. Poliitika annab inimühiskonna jõhkrale tegelikkusele kunstilise, dramaatilise vormi.Vikipeedias leidub artikkel