Valitsus

Valitsus on täidesaatva riigivõimu kõrgeim organ.

 • Ehk tuleb tõde mõista nõnda, et tõene on see, mida käsib valitsus, uurimine aga on lubatav ainult kui liigne, tüütu element, mida etiketi kaalutlustel siiski ei ole võimalik täiesti kõrvale jätta? Ilmselt nii see ongi. Sest uurimist peetakse juba ette millekski, mis on vastuolus tõega, ja niisiis saab ta endale kahtlustäratava saatjana kaasa tõsiduse ja tagasihoidlikkuse, nii nagu ongi sobilik koguduseliikmele hingekarjase palge ees. Valitsuse arusaamine on ainus riiklik mõistus. Tõsi, teatud tingimustes tuleb teha mõningaid järeleandmisi teisele arusaamisele ja tema jutuvadale, kuid siis peab ta ka tundma, et talle on vastu tuldud ja et loomuldasa on ta õigustühine, nii et tal tuleb olla tagasihoidlik ja vagur, tõsine ja igav.
 • Hiina valitsuse kabinetiistung teeb järeleandmise tõesti kiiresti. Isegi välismaalaste peeretusi peetakse parfüümiks. Kabinet kaotab puuvilla ekspordikeelu, sest välismaalased tahavad puuvilla; see käseb "kõigil provintsidel lõpetada sigaretimaksu kogumine", sest välismaalased tahavad sigarette importida. Las 400 miljonit kaasmaalast mõtlevad veel kord järele: kas poleks õigem öelda, et Hiina valitsus on välismaalaste raamatupidaja?
 • Iraak on kuningriik, mida valitseb sunniitlik araabia valitsus ja mis on rajatud Ottomanide võimu varemeile. See valitsus valitseb kurdi osa, kellest enam on ignorantne ja mis hõlmab isikuid, kelle isiklikud ambitsioonid ajendavad neid valitsust hülgama ettekäändel, et see ei kuulu nende rahvakildu. Samuti ignorantset ši-iidi enamust, mis kuulub valitsusega sama rahva hulka, kuid tagakiusamine, mis sai neile osaks Türgi võimu tõttu ning ei lubanud neil võtta osa valitsemisest ja seda harjutada, tekitas sügava lõhe araabia rahva kahe sekti vahele. Paraku ajendas see kõik seda enamust, või siis eriliste püüdlustega isikuid, sealhulgas usklikke, kvalifikatsioonita kohataotlejaid ja neid, kes uuest valitsuskorrast rahaliselt kasu ei saanud, teesklema, et neid kiusatakse endiselt taga, kuna nad on ši-iidid.
  • Faisal I kurtmine Iraagi identiteedi nõrkuse pärast märtsis 1932, veidi enne riigi iseseisvumist kirjutatud memorandumis (cit. via Khalil Osman, "Sectarianism in Iraq: The Making of State and Nation Since 1920", London: Routledge, 2014, lk 71)
 • Rahvas ei peaks kartma oma valitsust. Valitsus peaks kartma oma rahvast.
 • Valitsus ja valitsusasutused on aegade algusest peale kaaperdatavad olnud. Suurem tõenäosus selleks on siis, kui võimukad huvigrupid satuvad vastamisi juriidilise või tehnoloogilise muutusega. Needsamad huvigrupid mõjutavadki valitsusi end kaitsma. Selle kaitse retoorika on alati üldsuse huvide kaitsmise vaimus, ent reaalsus on tihti täiesti teistsugune. Ühe ajastu tõsikindlad tõed, mis omapäi jäetuna variseksid põrmu, säilivad sellise vaevumärgatava poliitprotsesside hõivamise tõttu. (lk 20)
 • Sellest, et tehnoloogia on ühe kindla ärimudeli toimimist nõrgestanud, ei järeldu valitsuse kohustus vana ärimudeli toetamist jätkata. (lk 126)
 • Mõtteturu reguleerimine on valitsuse jaoks alati halb valik. (lk 127)
  • Lawrence Lessig, "Vaba kultuur ehk Loovuse loomus ja tulevik", tõlkinud Jaagup Irve, Raul Veede. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus ja MTÜ Wikimedia Eesti, 2017.

AllikataRedigeeri

 • Valitsuse kohus on luua sellised tingimused, et inimestel oleks raske kurja teha ja kerge õigesti käituda.
 • Kui mõni välisminister hakkab iga hinna eest "rahulikku nõupidamist" nõudma, võid olla kindel, et tema valitsus on juba tellinud uued sõjalaevad ja lennukid.
 
Vikipeedias leidub artikkel