Esindusdemokraatia

Proosa

muuda
  • Oma presidendikogemusest tean, et riigipea töö oli kahekordse täiskoha mahus suure hulga küsimuste tõttu, millega peab tegelema, mida tuleb kommenteerida või seaduseks kirjutada. See nõuab pühendumist, aega, energiat ja presidendi puhul ka loomulikult kantselei tuge.
Tavakodanikel seda pole: neil on täiskohaga töö ja pere, neil pole sekretäri ega kantseleid. Pole realistlik, et nad saaksid tõeliselt oluliste asjade üle vahetpidamata otsuseid langetada, kasutades sealjuures alusena vaid massimeediat. Selleks on meil esindusdemokraatia, saadikud ja valitsus. Igaüks ei saa osaleda valitsemises, ta on hõivatud oma elu elamisega.


  • Esindusdemokraatia areng oli Türgis alati olnud vaevaline. Laenas Atatürk läänest, mida laenas, kuid ta ei jõudnud mõjukate valimiste, sõltumatu kohtukorralduse, usu- ega sõnavabaduseni. Vastasel juhul poleksid teda imetlenud Hitler ja Mussolini, kes mõlemad nägid paljugi meelepärast tema jõulises rahvusluses, vähemuste vaenamises, imaamide vaigistamises ja oma tahte maksmapanekus. Hitler nimetas seda karismaatilist türklast koguni "pimeduses säravaks täheks".