Proosa

muuda
  • Kõik, mis inimesed saavutavad, paneb neile järjest suuremaid kohustusi, nõuab aina rohkem ja lubab vähem — võib-olla andis see 1913. aastal, mida akadeemik Naan on esitanud kui ülimalt rangete moraaliprintsiipide etalonaastat, veel teravamalt tunda kui tänapäeval. (lk 8)
    • Ine Viiding, "Perekonna au", rmt: "Perekonna au. Reportaaž operatsioonilaualt", 1982