Frédéric Bastiat

Prantsuse poliitik ja majandusteadlane

Claude-Frédéric Bastiat (30. juuni 1801, Bayonne, Prantsusmaa – 24. detsember 1850, Rooma, Paavstiriik) oli Prantsuse majandusteadlane, vabaturu pooldaja ja Prantsuse Rahvusassamblee liige.

 • Riik on suur fiktsioon, mille kaudu igaüks püüab elada kõigi teiste kulul.
 • L'État c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde.
  • Journal des débats (1848) par. 5.20.
 • Kui ühiskonnas saab ühe rühma inimeste jaoks röövimisest elulaad, kujundavad nad ajapikku enda tarbeks õiguskorra, mis selle heaks kiidab, ja moraalikoodeksi, mis seda ülistab.
  • "Majanduslikud sofismid", 2. seeria (1848), 1. ptk "Röövimise füsioloogia" ("Sophismes économiques", 2ème série (1848), chap. 1 "Physiologie de la spoliation").
 • On üsna omapärane argument, kui väidetakse, et kuna kuritarvitusel on lastud mõnda aega kesta ning seda ei saa heastada, haavamata sellest kasu saanute huve, siis järelikult peaks sel laskma põlistuda.
  • "Majanduslikud sofismid", 1. seeria (1845), 20. ptk "Inimtööjõud, riiklik tööjõud"
 • Suurim vajadus on, et riik mitte õpetaks, vaid laseks õpetada. Kõik monopolid on jälestusväärsed, kuid halvim neist on hariduse monopol.
 • Le plus pressé, ce n'est pas que l'État enseigne, mais qu'il laisse enseigner. Tous les monopoles sont détestables, mais le pire de tous, c'est le monopole de l'enseignement.
 • "Neetud raha!", debatis Proudhoniga