Röövimine

vara valduse muutmine eelmise valdaja teadmisel, kuid nõusolekuta

Röövimine on vara valduse muutmine eelmise valdaja teadmisel, kuid nõusolekuta.

Francesco Albani (1578-1660), "Europe röövimine", s.d.

Proosa

muuda
  • Kui mult päritaks vastust küsimusele Mis on orjus? ja ma peaksin vastama vaid ainuma sõnaga, See on mõrv, mõistetaks mu mõtet kohe. Ei läheks vaja pikka põhjendust näitamaks, et võim võtta inimeselt tema mõte, tema tahe, tema isiksus, on võim elu ja surma üle, ja et inimest orjastada on sama kui ta tappa. Miks aga ei või ma siis teisele küsimusele Mis on eraomand?' vastata samaviisi, See on röövimine, ilma saamata kindla peale valesti mõistetud, ehkki teine lause ei ole muud kui esimese teisendus?  • Kogu selle sagimise üks põhjus oli see, et suurel osal kogu kontinendist oli palju teisi inimesi, kes eelistasid raha teha ilma igasuguse tööta, ning kuna muusika plaadistamise tööstus ei olnud Kettal veel areneda jõudnud, siis tuli neil pöörduda banditismi vanemate, traditsioonilisemate vormide poole.
    • Terry Pratchett, "Võluv võrdsus". Tõlkinud Aet Varik. Varrak 1999, lk 100