Genotsiid

mingi rahvusliku, etnilise, rassilise või usulise ühenduse liikmete ettekavatsetud hävitamine

Genotsiid (ka rahvatapp) on tegu, mille eesmärk on mingi rahvusliku, etnilise, rassilise või usulise ühenduse osaline või täielik hävitamine. Suuremate genotsiide seas on Armeenlaste genotsiid, Golodomor, Holokaust, Kambodža genotsiid, Rwanda genotsiid ja Tšerkessi genotsiid.

Proosa

muuda
  • Kogu stalinismiperioodi vältel 1928–1953 tappis Nõukogude riik väga konservatiivse hinnangu järgi tublisti üle viie miljoni eurooplase. 20. sajandi keskpaiku totalitaarsete võimude poolt tapetud Euroopa tsiviilelanike koguarvu arvestamisel tuleks niisiis silmas pidada kolme enam-vähem ühesuurust rühma: sakslaste poolt tapetud juudid, sakslaste poolt tapetud mittejuudid ja Nõukogude riigi poolt tapetud Nõukogude Liidu kodanikud. Üldreeglina tappis Saksa režiim tsiviilisikuid, kes ei olnud Saksa kodanikud, kuna Nõukogude režiim tappis peamiselt tsiviilisikuid, kes olid Nõukogude kodanikud.
  • Euroopa massitapmiste geograafiline, moraalne ja poliitiline keskpaik on idapoolne Euroopa, ennekõike Valgevene, Ukraina, Poola ja Balti riigid – maad, mida mõlemad režiimid allutasid pidevatele metsikustele. Ukraina ja Valgevene inimesed, eelkõige – aga mitte ainult – juudid, kannatasid kõige rohkem, sest need maad kuulusid kohutavatel kolmekümnendatel Nõukogude Liitu ning kannatasid kõige hullemini ka Saksa repressioonide käes 1940. aastatel. Kui Euroopa oli Mark Mazoweri sõnul pime kontinent, siis Ukraina ja Valgevene olid pimeduse südameks.


  • [Isaak Gantmani märkmed:] Juudi ühiskonna hermetiseerumine on arusaadavalt viinud "juudi saladuse" legendi tekkeni, mis paljude sajandite jooksul on arenenud ideeks "ülemaailmsest juutide vandenõust" kõigi vastu. Mäletatavasti oli viimaseks taoliseks "paljastatud" vandenõuks Venemaa arstide kohtuasi veidi enne Stalini surma. Meie sekulaarsel sajandil ei tabanud hoop enam mitte traditsioonilist juudi ühiskonda, vaid nimelt professionaale, kellest enamik - kui ma nüüd õigesti aru saan - ei olnud usklikud inimesed. Sisuliselt oli see Katastroofi üleelanud jääk. Nähtavasti seesama ülejääk, millest rääkis prohvet Jesaja. Ajaloos pole esimene kord, kui toimub taoline rahva enamiku hävitamine. Ehkki Paabeli vangipõli tõi kaasa orjuse, ei võtnud see ära elu. Nii oli see ka Stalini-aegsel Venemaal. (lk 192)
    • Ljudmila Ulitskaja, "Daniel Stein, tõlkija". Tõlkinud Ilona Martson. Tallinn, Tänapäev, 2013


  • Meil siin, läänes, on raske tunnistada, et kui ülejäänud Euroopa on üles ehitanud demokraatliku, õiglase ja rahumeelse korra, siis Venemaa on jäänud pidama aastasse 1939. Et kusagil on uhkes üksinduses diktaator, kes sepitseb ebainimlikku sõda. Diktaator, kes peaks kuuluma ajalooraamatutesse, on tegelikult võimul.
Samal ajal kui meie, lääne inimesed tegeleme igapäevaselt sellega, et inimestel oleks tööd, et nad saaksid vaktsineeritud ega oleks suurte küttearvetega liigselt koormatud, on äkitselt genotsiid meil lausa ukse taga.

Välislingid

muuda
 
Vikipeedias leidub artikkel