Professionaal

  • [Isaak Gantmani märkmed:] Juudi ühiskonna hermetiseerumine on arusaadavalt viinud "juudi saladuse" legendi tekkeni, mis paljude sajandite jooksul on arenenud ideeks "ülemaailmsest juutide vandenõust" kõigi vastu. Mäletatavasti oli viimaseks taoliseks "paljastatud" vandenõuks Venemaa arstide kohtuasi veidi enne Stalini surma. Meie sekulaarsel sajandil ei tabanud hoop enam mitte traditsioonilist juudi ühiskonda, vaid nimelt professionaale, kellest enamik - kui ma nüüd õigesti aru saan - ei olnud usklikud inimesed. Sisuliselt oli see Katastroofi üleelanud jääk. Nähtavasti seesama ülejääk, millest rääkis prohvet Jesaja. Ajaloos pole esimene kord, kui toimub taoline rahva enamiku hävitamine. Ehkki Paabeli vangipõli tõi kaasa orjuse, ei võtnud see ära elu. Nii oli see ka Stalini-aegsel Venemaal. (lk 192)
    • Ljudmila Ulitskaja, "Daniel Stein, tõlkija". Tõlkinud Ilona Martson. Tallinn, Tänapäev, 2013