Proosa

muuda
  • Aeg-ajalt peab oma usutunnistust kordama, välja ütlema, mida õigeks peetakse ja mida hukka mõistetakse; vastaspool ei jäta ju seda tegemata.
Just seda, mida keegi ei tunnusta, millest keegi kuulda ei taha, tuleb seda sagedamini korrata.


  • Kõige suuremate avastuste hulka, milleni inimmõistus viimasel ajal on jõudnud, kuulub minu arvates oskus raamatuid hukka mõista, mida loetud pole. (lk 19)
  • Enne kui hukka mõista, tuleks alati kaaluda võimalikke vabandusi. (lk 39)


  • Kõigil aegadel on vanadus nooruse vastu vandenõu haudunud, sest kõigil aegadel on inimestele olnud omane teiste juures hukka mõista ja taga kiusata seda, mida nad kõige parema meelega endale ihkaksid.


  • Tsivilisatsiooni mõistavad hukka need, kes on tema hüvedest küllastunud. Nende eeskujuks olevad looduslapsed alles igatsevad hukutava tsivilisatsiooni küüsi sattuda.