Luule muuda

Ja üha uusi külalisi
toob laanest kokku lõõtsamäng.
Näe, igast põõsast pikkamisi
kas tõuseb kõrv või kerkib händ.

Sääl nugis õigu ajab kaela,
ja ilves vurre liigutab;
hääst meelest võsavillem naerab
ja hundiratast tiirutab.

  • Juta Kaidla, "Oi pidu! Pidu! Pillerkaar!", rmt: "Laanerahva talvepidu", 1973, lk 24