Inkubaator on seadeldis, milles noororganisme välja hautakse ja turgutatakse.

Proosa

muuda
  • Sest vaevalt jätab Roomas lausmaskuliinsus teile muljet avaldamata, ja milline ka poleks lausmaskuliinsuse väärtus riigile, võib ometi pidada küsitavaks selle mõju luulekunstile. Igatahes ajalehtede andmetel andvat Itaalias tunda teatud murelikkus ilukirjanduse pärast. Koos on istunud akadeemikud, kelle ülesanne on "edendada itaalia romaani". "Päritolult või panganduses, tööstuses või fašistlikes korporatsioonides silma paistvad mehed" tulid hiljaaegu kokku ning arutasid asja ning Duce'le saadeti telegramm, milles väljendati lootust, et "fašistlik ajastu sünnitab varsti enda väärilise luuletaja". Me võime kõik selle vaga sooviga ühineda, kuid on kahtlane, kas luule saab tulla inkubaatorist. Luulel peaks olema nii isa kui ka ema. Karta on, et fašistlik luuletus saab olema pisike jõle nurisünnitis, milliseid mõne maakonnalinna muuseumis klaaspurgis näha võib.


  • [Peter Wimsey:] Olen otsustanud, et ma ei saa kunagi isaks. Moodsad kombed ja õilsate vanade traditsioonide lagunemine on kogu selle asja lihtsalt ruineerinud. Ma pühendan oma elu ja varanduse uurimistöö edendamiseks, mis avastaks parimad meetodid, kuidas inimolendeid sündsalt ja ilma pealetükkivuseta munadest välja haududa. Kõik vanemlikud kohustused jäävad inkubaatori kanda.