Piibel muuda

  • Ja Issand laskis sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld Issanda juurest taevast
25 ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maa taimestiku.
26 Aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks.

Proosa muuda

  • [Gerda:] "Ja veel midagi. Meil kodus ei olnudki midagi niisugust, mida keegi iganes oleks tohtinud muuta. Meie kodused olid uhked, et kõik jääb nõnda, nagu oli. Ja siis tulid sina! Sina olid see, kes mulle äkki seletas, et isegi kivides pole hetkekski midagi kivistunut ja inimestes juba kaugeltki mitte. Minu kohta muidugi tegid erandi! Kuidas? Minu kohta sa ju ütled: "Selline sa olid ja selline sa oled.""
    • Anna Seghers, "Seitsmes rist", tlk Agnes Kerge, 1982, lk 296-297